პროგრამული უზრუნველყოფა ტაქსის ბიზნესისთვის

ვიდეოს ნახვა

ტაქსის, ტაქსოპარკების, სადისპეჩერო სამსახურების ავტომატიზაცია

ვაძლევთ ტაქსის ბიზნესის ორგანიზების საშუალებას: აგრეგატორებსა და ტაქსოპარკებს, მძღოლებისა და დისპეჩერების შეუზღუდავი რაოდენობის ჩართვის საშუალებას.

პროგრამა ტაქსის ბიზნესისთვის

ღრუბლური სერვისი ტაქსოპარკებისთვის და დისპეჩერებისთვის.

მზა მობილური აპლიკაცია ტაქსის გამოსაძახებლად

უფასო მოხერხებული პროგრამული უზრუნველყოფა დისპეჩერების გარეშე შეკვეთების მისაღებად.

აპლიკაცია Taxsee Driver მძღოლებისათვის

მძღოლის მუშაობის ავტომატიზაცია: შეკვეთებისა და ანაზღაურებების შესრულება.

პროგრამა დისპეჩერებისთვის (ოპერატორებისთვის)

ოპერატორების სამუშაო ადგილების შეუზღუდავი რაოდენობა.

პროგრამა ტაქსის ბიზნესისთვის

ტარიფის მომართვა მარტივია.

ქალაქის ყოველ რაიონში შეკვეთებისა და მძღოლების კონცენტრაცია.

პროგრამა Taxsee Manager მისაღებელია ტაქსის, ტაქსოპარკების, აგრეგატორების, ტაქსის სამსახურების ავტომატიზაციისთვის.

გაკონტროლება მარტივია.

მაჩვენებლების ყოველდღიური კონტროლი მუშაობის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

ინფორმაცია დაჯგუფებულია მოხერხებულად: თვალი ადევნეთ მიღებული, შესრულებული და გაუქმებული შეკვეთების რაოდენობას; პარტნიორებთან მუშაობას; მძღოლების აქტივობას.

სიტუაციის მონიტორინგი მოხერხებულია.

ქალაქის ყოველ რაიონში შეკვეთებისა და მძღოლების კონცენტრაცია.

გაანალიზეთ სიტუაცია ქალაქში: აქტიური შეკვეთების რაოდენობა, თავისუფალი მძღოლები, მარშრუტები და ა.შ. ონლაინ რეჟიმში მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან, სადაც არის ინტერნეტში წვდომა.

მიიღეთ კონსულტაცია

მენეჯერი მოგიყვებათ თანამშრომლობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ.

გამოიყენება reCAPTCHA სპამისგან დაცვა. კონფიდენციალურობა. გამოყენების პირობები.

აპლიკაცია მძღოლებისათვის

მობილური ოფისი მძღოლის დამოუკიდებელი მუშაობისთვის.

ავტომობილის ფოტოდათვალიერება, რეიტინგის მაჩვენებლები, ბალანსის შევსება, სწავლება, ანაზღაურებების ავტომატიზაცია — ყველადერი იყო გათვალისწინებული მძღოლის მობილური აპლიკაციის შემუშავებისას.

პროგრამა სადისპეჩეროსთვის

შეკვეთების ერთიანი ბაზა.

მთელი ინფორმაცია გაფორმებული შეკვეთების შესახებ ერთ სივრცეში.

შეკვეთების გაფორმება რამდენიმე წამში. ნომრის ავტომატური განსაზღვრა, მისამართების ინტელექტუალური შეყვანა, მეტყველების მოდულები, შეკვეთის მახასიათებლები — მოხერხებულ ფორმაში ტაქსის შეკვეთების დასამუშავებლად და ღირებულების დასაანგარიშებლად.

შეკვეთის გაფორმება.

მოხერხებული ფორმა შემოსული შეკვეთის დამუშავებისა და ღირებულების დასაანგარიშებლად.

პროგრამა სადისპეჩეროების მუშაობის ავტომატიზაციისთვის, შესაძლებლობა სადისპეჩეროს გარეშე ტაქსის მუშაობისთვის.

ტაქსის გამოძახების აპლიკაცია

ოპერატორის მონაწილეობის გარეშე ტაქსის გამოძახების თანამედროვე მეთოდი. უფასო აპლიკაცია. ადვილია ჩამოსატვირთად, მოხერხებულია ხმარებისთვის.

შესაძლებელია საფირმო დიზაინით ცალკეული აპლიკაციის შემუშავება.

ტაქსის ორგანიზება და მართვა

პროგრამა მისაღებელია ბაზრის სხვადასხვა მონაწილეებისთვის: ბიზნესის აწყობის გამოცდილებით გადაყვანების/გადაზიდვების სფეროში და მის გარეშე.

ახალბედა ბიზნესში

აწყობს და აკონტროლებს ტაქსის მოღვაწეობას.

უწევს მძღოლების, დისპეჩერების მუშაობის ორგანიზებას, პოულობს კლიენტებს.

გასაგები და მოხერხებული მზა პროექტები დამწყები მეწარმეებისთვის.

გამოცდილი მეწარმე

გაუძლებს კონკურენციას, შემოწმებულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით.

პროგრამები იძლევა პროცესების უმეტესი რაოდენობის ავტომატიზირების საშუალებას.

მსხვილი მოთამაშე

შეძლებს ბიზნესის მაშტაბირებას, ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომელიც წარმატებით მუშაობს სხვადასხვა ბაზარზე: საქართველოში და საზღვარგარეთ.

საზღვარგარეთის პარტნიორები

პროგრამული კომპლექსის კომპონენტები ადვილად ითარგმნება და ადაპტირდება ნებისმიერი ქვეყნის თავისებურებების შესაბამისად.

შეთავაზების ღირებულების დაანგარიშება


დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;
- ონლაინ სალაროსთან ჩართვა ფ3-54-ის დაცვისთვის;
- ინტერნეტ-ექვაირინგი მძღოლის ბალანსის შესავსებად აპლიკაციის მეშვეობით.

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დაწინაურების ოდენობა და გადახდის წესი

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

დამატებით თქვენ ღებულობთ:

- ბრენდირებული მობილური აპლიკაციის შემუშავება;
- პროგრამული კომპლექსის რეგულარული განახლება;
- ტექნიკური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

შეუზღუდავი რაოდენობით:

- მძღოლებს;
- ტელეფონებს;
- ოპერატორებს;
- ქალაქებს.

მიიღეთ კონსულტაცია

მენეჯერი მოგიყვებათ თანამშრომლობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ.

გამოიყენება reCAPTCHA სპამისგან დაცვა. კონფიდენციალურობა. გამოყენების პირობები.

მიიღეთ კონსულტაცია

მენეჯერი მოგიყვებათ თანამშრომლობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ.

ტელეფონი:

88007755275