Софтуер за таксиметров бизнес

Виж видеото

Автоматизиране на таксиметровите служби, таксиметрови фирми, диспечерска служба

Даваме Ви възможност да организирате свой таксиметров бизнес: агрегатори или таксиметрови фирми, включване на неограничен брой водачи и диспечери.

Програма за таксиметров бизнес

Облачно обслужване за таксиметрови фирми и диспечерски служби.

Готово мобилно приложение за поръчка на автомобил

Безплатен удобен софтуер за приемане на поръчки без диспечери.

Приложение за водачи Taxsee Driver

Автоматизиране работата на водача - изпълнение на поръчки и плащания.

Програма за диспечери (оператори)

Неограничен брой работни места за оператори.

Програма за таксиметров бизнес

Лесна настройка на тарифите.

Концентрация на поръчките и водачите във всеки район на града.

Програмата Taxsee Manager е подходяща за автоматизация на таксиметрови услуги, таксиметрови фирми, агрегатори, таксиметрови служби.

Лесен контрол.

Ежедневно наблюдение на показателите за подобряване ефективността на работата.

Информацията е удобно сгрупирана - проследявайте количеството приети, изпълнени и отменени поръчки; работа с партньори; активни. водачи.

Удобен мониторинг на ситуацията.

Концентрация на поръчките и водачите във всеки район на града.

Анализирайте ситуацията в града - количеството активни поръчки, свободни водачи, маршрути и т. н. в онлайн режим от всяка точка в света с интернет достъп.

Получете консултация

Мениджърът ще обясни за сътрудничеството и особеностите на софтуера.

Използва се защита от спам reCAPTCHA. Конфиденциалност. Условия за ползване.

Софтуер за шофьорите

Мобилен офис за самостоятелна работа на водача.

Фотопреглед на автомобила, показатели на рейтинга, попълване на баланса, обучение, автоматизиране на плащанията - всичко е взето предвид при разработката на мобилното приложение за водачи.

Програма за диспечерска служба

Единна база данни за поръчки.

Цялата информация за оформените поръчки на едно място.

Оформяне на поръчка за секунди. Автоматично идентефициране на номера, интелигентно въвеждане на адреси, речеви модули, характеристики на поръчката - в удобна форма за обработка и изчисляване цената на поръчката на такси.

Оформяне на поръчката.

Удобна форма за обработка и изчисляване себестойността на постъпила поръчка.

Програма за автоматизиране работата на диспечерски служби, възможност за извършване на таксиметрови услуги без диспечер.

Приложение за поръчка на автомобил

Модерен начин за поръчка на такси без участие на оператор. Безплатно приложение. Лесен за изтегляне, удобен за употреба.

Възможно е разработване на отделно приложение с фирмен дизайн.

Организация и управление на такси

Програмата е подходяща за работа на различни участници на пазара - с опит в изграждането на бизнес в транспортната сфера и без такъв.

Начинаещ в бизнеса

Организира и контролира таксиметровата дейност.

Организира работата на водачите, диспечерите, намира клиенти.

Готови разработки, лесни и удобни за начинаещи предприемачи.

Опитен предприемач

Ще издържи на конкуренцията, като се основава на проверени решения.

Програмите позволяват да бъдат автоматизирани повечето процеси.

Голям играч

Ще може да мащабира бизнеса, като използва технология, работеща успешно на различни пазари в Русия и в други държави.

Чуждестранни партньори

Компонентите на софтуерния пакет лесно се превеждат и адаптират към особеностите на всяка държава.

Изчисляване стойността на предложението


Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;
- свързване към онлайн каса за спазване на Ф3-54;
Интернет банкиране за захранване баланса на водача чрез приложение.

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Допълнително получавате:

- разработване на брандирано мобилно приложение;
- редовно актуализиране на програмния комплекс;
- техническа и организационна поддръжка;

Неограничен брой:

- водачите;
- телефони;
- операторите,;
- градовете,.

Получете консултация

Мениджърът ще обясни за сътрудничеството и особеностите на софтуера.

Използва се защита от спам reCAPTCHA. Конфиденциалност. Условия за ползване.

Получете консултация

Мениджърът ще обясни за сътрудничеството и особеностите на софтуера.

Телефон:

+73522200505